دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Lumia Icon RM-927 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Lumia Icon RM-927 با لینک مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Lumia Icon RM-927 با لینک مستقیم فایل سالم و تست شده دارای زبان فارسیورژن 1028.3539.1402.1042Nokia Lumia Icon RM-927 Version 1028.3539.1402.1042 Firmwares Product Code 059S694: RM-927می توانید این فایل رام را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia Lumia 1020 RM-875 با لینک مستقیم  

دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia Lumia 1020 RM-875 با لینک مستقیم


موضوع :دانلود فایل فلش فارسی نوکیا Nokia Lumia 1020 RM-875 با لینک مستقیمفایل سالم و تست شدهدارای زبان فارسیورژن 3051.40000.1345.1001می توانید این فایل رام را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود تصویر نقاط دایرکت eMMC direct pinout Nokia Lumia 520 RM-914  

دانلود تصویر نقاط دایرکت eMMC direct pinout Nokia Lumia 520 RM-914


موضوع :دانلود تصویر نقاط دایرکت eMMC direct pinout Nokia Lumia 520 RM-914فایل سالم و تست شده می توانید تصویر نقاط دایرکت این مدل گوشی را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود نقاط دایرکت گوشی eMMC direct pinout Nokia Lumia 625 & 625H  

دانلود نقاط دایرکت گوشی eMMC direct pinout Nokia Lumia 625 & 625H


موضوع :دانلود نقاط دایرکت گوشی  eMMC direct pinout Nokia Lumia 625 & 625Hتست شده می توانید تصویر این نقاط دایرکت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود نقاط دایرکت گوشی eMMC direct pinout Nokia Lumia 720  

دانلود نقاط دایرکت گوشی eMMC direct pinout Nokia Lumia 720


موضوع :دانلود نقاط دایرکت گوشی eMMC direct pinout Nokia Lumia 720تست شده می توانید تصویر نقاط دایرکت این مدل را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود نقاط پینوت گوشی Nokia lumia 920  

دانلود نقاط پینوت گوشی Nokia lumia 920


موضوع :دانلود نقاط پینوت گوشی Nokia  lumia 920تست شده می توانید تصویر این نقاط پینوت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود نقاط تست پوینت گوشی Nokia Lumia 625  

دانلود نقاط تست پوینت گوشی Nokia Lumia 625


موضوع :دانلود نقاط تست پوینت گوشی  Nokia Lumia 625تست شده می توانید تصویر این نقاط پوینت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود نقاط پینوت گوشی Nokia lumia 920  

دانلود نقاط پینوت گوشی Nokia lumia 920


موضوع :دانلود نقاط پینوت گوشی Nokia  lumia 920تست شده می توانید تصویر این نقاط پینوت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  

دانلود نقاط تست پوینت گوشی Nokia Lumia 625  

دانلود نقاط تست پوینت گوشی Nokia Lumia 625


موضوع :دانلود نقاط تست پوینت گوشی  Nokia Lumia 625تست شده می توانید تصویر این نقاط پوینت را از طریق لینک مستقیم دانلود نمایید

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1