تحقیق ولايت و حكومت الهي  

تحقیق ولايت و حكومت الهی


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، ولايت و حكومت الهیبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق : 1- انواع مالكیت: الف) حقیقی: فقط از آن خداست. ب) قراردادی: مانند مالیكت انسان به اموالش. ج) مالیكت اصلی از آن خداوند متعال است و از سوی او به افراد بخشیده شده است. 2- آیه: و لله ملك السموات و الارض و الله علی كل شیء قدیر.* و مالیكت و فرمانروایی آسماء نها و زمین از آن خداست و خدا بر همه چیز توانا می باشد. نتیجه آیه: این آیه بیانگر مالیكت ح

ادامه مطلب  

پاور پوینت (اسلاید) نظام سياسي اسلام و رهبري ديني در عصر غيبت  

پاور پوینت (اسلاید) نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت


 با سلام
فایل نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت یک پاورپوینت بسیار عالی در 249 اسلاید می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد های اصلی طراحی پاورپوینت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطف

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس ده

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


       نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید  قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم م

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


         نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس ده

ادامه مطلب  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولایت فقیه  

پاورپوینت درس دهم دین و زندگی پایه یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه


        نوع فایل: power pointفرمت فایل: ppt and pptxقابل ویرایش 46 اسلاید قسمتی از متن پاورپوینت:به نام خدا درس دهم دین و زندگی یازدهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس دهم مرجعیت و ولايت فقیه قرائت و ترجمه دین و زندگی یازدهم درس ده

ادامه مطلب  

تحقیق تأثير انواع «مشروعيت» در «مشاركت سياسى» با نگاهى به مشروعيت حكومت دينى و نظريه ‏هاى ولايت فقيه  

تحقیق تأثیر انواع «مشروعیت» در «مشاركت سیاسى» با نگاهى به مشروعیت حكومت دینى و نظریه ‏هاى ولايت فقیه


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان تأثیر انواع «مشروعیت» در «مشاركت سیاسى» با نگاهى به مشروعیت حكومت دینى و نظریه ‏هاى ولايت فقیه،بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :از جمله مفاهیم پراهمیت در فلسفه سیاسى، مفهوم «مشروعیت» است كه علاوه بر گرانمایگى تئوریك و مفهومى كه پاسخ پرسش مهمى چون چرایى الزام قدرت سیاسى و التزام آن را

ادامه مطلب  

دانلود مقاله کامل درباره ولایتمداری در زندگی شهیدان  

دانلود مقاله کامل درباره ولايتمداري در زندگی شهیدان


 انـسـان آفـریـده الهـی اسـت کـه بـه سـوی خـدای سـبـحـان در حـرکـت اسـت. کمال آدمی ولايت مداري از اعتقاد تا عمل است تا بتواند به بارگاه قدس الهی و قرب به خـداونـد نـایـل آیـد و در پـرتـو ایـن کـمال از نظام ولایی پاسداری کند. از مـهـم تـریـن اصـول اسـلام، ((ولایـت )) است. ولايت به معنای پذیرفتن رهبری پیشوای الهـی و نیز اعتقاد به این که امامان معصوم پس از پیامبر اسلام (ص) از سوی خ

ادامه مطلب  

دانلود مقاله کامل درباره ولایتمداری در زندگی شهیدان  

دانلود مقاله کامل درباره ولايتمداري در زندگی شهیدان


 انـسـان آفـریـده الهـی اسـت کـه بـه سـوی خـدای سـبـحـان در حـرکـت اسـت. کمال آدمی ولايت مداري از اعتقاد تا عمل است تا بتواند به بارگاه قدس الهی و قرب به خـداونـد نـایـل آیـد و در پـرتـو ایـن کـمال از نظام ولایی پاسداری کند. از مـهـم تـریـن اصـول اسـلام، ((ولایـت )) است. ولايت به معنای پذیرفتن رهبری پیشوای الهـی و نیز اعتقاد به این که امامان معصوم پس از پیامبر اسلام (ص) از سوی خ

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مرجعيت و ولايت در عصر غيبت  

پاورپوینت درباره مرجعیت و ولايت در عصر غیبت


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 15 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مرجعیت و ولايت در عصر غیبت ضرورت تشكیل حكومت در عصر غیبت 1- انسان موجودی اجتماعی است 2- اجتماع نیاز به قانون دارد 3- و ضمانت اجرای قانون ، تشكیل حكومت است بنابراین اسلام كه دین خاتم و كامل است و برای همه نیازهای اساسی بشر دستور و برنام

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مرجعيت و ولايت در عصر غيبت  

پاورپوینت درباره مرجعیت و ولايت در عصر غیبت


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 15 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مرجعیت و ولايت در عصر غیبت ضرورت تشكیل حكومت در عصر غیبت 1- انسان موجودی اجتماعی است 2- اجتماع نیاز به قانون دارد 3- و ضمانت اجرای قانون ، تشكیل حكومت است بنابراین اسلام كه دین خاتم و كامل است و برای همه نیازهای اساسی بشر دستور و برنام

ادامه مطلب  

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي  

ولايت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی


فرمت فایل : wordتعداد صفحه : 37ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معنی حكومت كردن ، تسلط پیدا كردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف كردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولايت قدرت واختیاری است كه برابر قانون به یك شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولايت دارای اقسامی است : ممكن است به حكم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وص

ادامه مطلب  

ولايت قهري در حقوق ايران و حقوق تطبيقي  

ولايت قهری در حقوق ایران و حقوق تطبیقی


فرمت فایل : wordتعداد صفحه : 37ولايت ( به فتح وكسر واو ) در لغت به معنی حكومت كردن ، تسلط پیدا كردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف كردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی ، ولايت قدرت واختیاری است كه برابر قانون به یك شخص صلاحیتدار برای اداره امور محجور واگذار شده است . این ولايت دارای اقسامی است : ممكن است به حكم مستقیم قانون به شخصی داده شده یا به موجب وص

ادامه مطلب  

تحقیق تئورى دولت در اسلام  

تحقیق تئورى دولت در اسلام


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تئورى دولت در اسلامبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :به راستى نمى‏توان تاریخ آغاز نظریه ولايت فقیه را به آسانى تعیین‏كرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:یكى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیازمبرم به احكام و دستورات سیاسى و فردى. بنابراین به افرادى نیازداشته‏اند كه بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میان‏

ادامه مطلب  

تحقيق در مورد جايگاه ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلامي ايران با نگرش برنظام حكومتي ساير كشورها  

تحقیق در مورد جایگاه ولايت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حكومتی سایر كشورها


21 صفحه word |فونت tahoma سایز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپ بخشی از تحقیق 9) ولی فقیه از جانب ائمه‌ منصوب شده است ولی‌فقیه چگونه تعیین می‌شود؟ و مردم چه نقشی در تعیین او دارند؟ وقتی امام معصومq شخصی را با اسم تعیین كند، جای چون و چرا نیست. در زمان غیبت صغرای امام زمان صلوات‌الله علیه چهار نفر را با ا

ادامه مطلب  

تحقیق تئورى دولت در اسلام  

تحقیق تئورى دولت در اسلام


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، تئورى دولت در اسلامبخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :به راستى نمى‏توان تاریخ آغاز نظریه ولايت فقیه را به آسانى تعیین‏كرد. مسلمانها از همان صدر اسلام با دو مسئله اساسى روبرو بوده‏اند:یكى غیبت پیامبر و عدم حضور ایشان در بسیارى از شهرها و دیگرى نیازمبرم به احكام و دستورات سیاسى و فردى. بنابراین به افرادى نیازداشته‏اند كه بتوانند دستورات را براى آنها تبیین نمایند، در میان‏

ادامه مطلب  

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولایت فقیه در صحنه عمل - 35 اسلاید  

پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولايت فقیه در صحنه عمل - 35 اسلاید


پاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولايت فقیه در صحنه عملپاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولايت فقیه در صحنه عملپاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولايت فقیه در صحنه عملپاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولايت فقیه در صحنه عملپاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولايت فقیه در صحنه عملپاورپوینت در ارتباط با بررسی کارآمدی ولايت فقیه در صحنه عملhttp:

ادامه مطلب  

دانلود مقاله امامت و ولايت 139 ص  

دانلود مقاله امامت و ولايت 139 ص


خریدار گرامی شما میتوانید فایل (امامت و ولايت 139 ص) را ویرایش کنید.
امامت و ولايت 139 ص - word (..doc) - دانلود مقاله امامت و ولايت 139 ص ,امامت و ولايت 139 ص,دانلود دانلود مقاله امامت و ولايت 139 ص ,امامت,و,ولايت,139,ص
فایل : filetypetxt
228 صفحه
متن نمونه :
 
‏1
‏1
‏فصل اول
‏امامت و ولايت
‏1
‏1
‏فصل اول
‏امامت و ولايت
 
 
 
تصاویری از چند صفحه نخست فایل :
 

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس اندیشه اسلامی 2 (Islamic Thought) در 213 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس اندیشه اسلامی 2 (Islamic Thought) در 213 اسلاید


        اسلام، دینی یکتاپرستانه و ابراهیمی است. به پیروان اسلام «مسلمان» می‌گویند. هم‌اکنون اسلام از دید شمار رسمی پیروان، در جایگاه دومِ جهان جای دارد.مسلمانان براین باورند که خداوند، قرآن را به محمد از طریق فرشته ای به نام جبرییل فرو فرستاده است. به باور مسلمانان خدا بر بسیاری از 

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس اندیشه اسلامی 2 (Islamic Thought) در 213 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس اندیشه اسلامی 2 (Islamic Thought) در 213 اسلاید


        اسلام، دینی یکتاپرستانه و ابراهیمی است. به پیروان اسلام «مسلمان» می‌گویند. هم‌اکنون اسلام از دید شمار رسمی پیروان، در جایگاه دومِ جهان جای دارد.مسلمانان براین باورند که خداوند، قرآن را به محمد از طریق فرشته ای به نام جبرییل فرو فرستاده است. به باور مسلمانان خدا بر بسیاری از 

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس اندیشه اسلامی 2 (Islamic Thought) در 213 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان درس اندیشه اسلامی 2 (Islamic Thought) در 213 اسلاید


        اسلام، دینی یکتاپرستانه و ابراهیمی است. به پیروان اسلام «مسلمان» می‌گویند. هم‌اکنون اسلام از دید شمار رسمی پیروان، در جایگاه دومِ جهان جای دارد.مسلمانان براین باورند که خداوند، قرآن را به محمد از طریق فرشته ای به نام جبرییل فرو فرستاده است. به باور مسلمانان خدا بر بسیاری از 

ادامه مطلب  

پاورپوینت به روز مرجعیت و ولایت فقیه - 20 اسلاید  

پاورپوینت به روز مرجعیت و ولايت فقیه - 20 اسلاید


پاورپوینت به روز مرجعیت و ولايت فقیه - 20 اسلایدپاورپوینت به روز مرجعیت و ولايت فقیه - 20 اسلایدپاورپوینت به روز مرجعیت و ولايت فقیه - 20 اسلایدپاورپوینت به روز مرجعیت و ولايت فقیه - 20 اسلایدپاورپوینت به روز مرجعیت و ولايت فقیه - 20 اسلایدپاورپوینت به روز مرجعیت و ولايت فقیه - 20 اسلایدپیامبر(ص) می فرماید:حال کسی که از امام خود دور افتاده وبه او دسترسی ندارد،سخت تر از حال یتیمی است که پدر را

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع نقش رهبري ولایت فقیه در مديريت راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران  

پاورپوینت با موضوع نقش رهبری ولايت فقیه در مدیریت راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 18 اسلایدقسمتی از متن .ppt :نقش رهبری ولايت فقیه در مدیریت راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایرانمروری اجمالی برمفهوم و جایگاه ولايت فقیه ولايت از ریشه ولی به معنای قرب و نزدیکی است و درکاربردهای مختلف (گاهی به کسر واو و

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع نقش رهبري ولایت فقیه در مديريت راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران  

پاورپوینت با موضوع نقش رهبری ولايت فقیه در مدیریت راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایران


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 18 اسلایدقسمتی از متن .ppt :نقش رهبری ولايت فقیه در مدیریت راهبردی نظام جمهوری اسلامی ایرانمروری اجمالی برمفهوم و جایگاه ولايت فقیه ولايت از ریشه ولی به معنای قرب و نزدیکی است و درکاربردهای مختلف (گاهی به کسر واو و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مرجعيت و ولايت در عصر غيبت  

پاورپوینت درباره مرجعیت و ولايت در عصر غیبت


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل :  .pptx ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 15 اسلاید قسمتی از متن .pptx :  بخش پنجم : مرجعیت و ولايت در عصر غیبتضرورت تشكیل حكومت در عصر غیبت1- انسان موجودی اجتماعی است2- اجتماع نیاز به قانون دارد3- و ضمانت اجرای قانون ، تشكیل حكومت استبنابراین اسلام كه دین خاتم و كامل است و برای همه نیازهای اساسی بشر دستور و برنا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره مرجعيت و ولايت در عصر غيبت - 15 اسلاید  

پاورپوینت درباره مرجعیت و ولايت در عصر غیبت - 15 اسلاید


پاورپوینت درباره مرجعیت و ولايت در عصر غیبت - 15 اسلایدپاورپوینت درباره مرجعیت و ولايت در عصر غیبت - 15 اسلایدپاورپوینت درباره مرجعیت و ولايت در عصر غیبت - 15 اسلایدپاورپوینت درباره مرجعیت و ولايت در عصر غیبت - 15 اسلاید ضرورت تشكیل حكومت در عصر غیبت1- انسان موجودی اجتماعی است 2- اجتماع نیاز به قانون دارد 3- و ضمانت اجرای قانون ، تشكیل حكومت است بنابراین اسلام كه دین خاتم و كامل است و

ادامه مطلب  

ولایت فقیه استمرار ولایت نبی ص  

ولايت فقیه استمرار ولايت نبی ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : وردنوع فایل :  .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت  )تعداد صفحه : 40 صفحهمقدمهولايت فقیه از همان ابتدا که پیامبر ص حکومت اسلامی را بنا نهاد آغاز شده است، به فرموده حضرت علی ع امیر مومنان که توصیه کرده اند  قبل از انجام هر کاری از میان خود رهبری را انتخاب نمایید سپس عمل کنید ...در زمان نبود و دسترسی به یک امام معصوم حکومت به دست فقیهی عالم و آگاه و متعهد که با

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل درباره مهدویت  

پاورپوینت کامل درباره مهدویت


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 102 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مهدویت مهدویت و احیای دین موعودی كه در روایات اسلامی، به آمدنش در فرجام تاریخ وعده داده شده است، نمونه صالحان صادق و خلیفه الهی است كه پس از جهانی شدن ظلم، قیام كرده و زمین را پر از عدل داد میكند... حتی اگر از عمر این جهان یك روز بیش نمانده باشد، خدا

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل درباره مهدویت  

پاورپوینت کامل درباره مهدویت


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 102 اسلاید قسمتی از متن .ppt : مهدویت مهدویت و احیای دین موعودی كه در روایات اسلامی، به آمدنش در فرجام تاریخ وعده داده شده است، نمونه صالحان صادق و خلیفه الهی است كه پس از جهانی شدن ظلم، قیام كرده و زمین را پر از عدل داد میكند... حتی اگر از عمر این جهان یك روز بیش نمانده باشد، خدا

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مشتری مداری در هزاره سوم (رویکردهای نوین روابط عمومی و تبلیغات)  

پاورپوینت با موضوع مشتری مداري در هزاره سوم (رویکردهای نوین روابط عمومی و تبلیغات)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 60 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مشتری مداري در هزاره سوم(رویکردهای نوین روابط عمومی و تبلیغات)محتوای سمینار آموزشیمفهوم مشتری مداريچراهای مشتری مداري؟چرا همیشه حق با مشتری است؟     (The customer is allways right)هن

ادامه مطلب  

پروژه پایانی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با استفاده از مدل نورون I&F تعمیم یافته و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه و به زبان فارسی  

پروژه پایانی کارشناسی ارشد مهندسی الکترونیک با عنوان طراحی و شبیه سازی مدار یادگیری بر پایۀ اسپایک با استفاده از مدل نورون I&F تعمیم یافته و مدار آستروسیت به صورت Word در 111 صفحه و به زبان فارسی


        مهندسی نورومورفیک یا محاسبات نورومورفیک یک مفهوم است که در اواخر دهۀ 1980 میلادی توسط Carver Mead توسعه داده شد. این مفهوم، استفاده از سیستم های VLSI، شامل مدارهای آنالوگ الکترونیکی برای تقلید معماری های نوروبیولوژیک

ادامه مطلب  

پاورپوینت با موضوع مشتری مداری در هزاره سوم (رویکردهای نوین روابط عمومی و تبلیغات)  

پاورپوینت با موضوع مشتری مداري در هزاره سوم (رویکردهای نوین روابط عمومی و تبلیغات)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 60 اسلایدقسمتی از متن .ppt :مشتری مداري در هزاره سوم(رویکردهای نوین روابط عمومی و تبلیغات)محتوای سمینار آموزشیمفهوم مشتری مداريچراهای مشتری مداري؟چرا همیشه حق با مشتری است؟     (The customer is allways right)هن

ادامه مطلب  

ولایت فقیه استمرار ولایت نبی ص  

ولايت فقیه استمرار ولايت نبی ص


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : وردنوع فایل :  .doc (قابل ویرایش و آماده پرینت  )تعداد صفحه : 90 صفحهمقدمهولايت فقیه از همان ابتدا که پیامبر (ص ) حکومت اسلامی را بنا نهاد آغاز شده است، به فرموده حضرت علی (ع) امیر مومنان که توصیه کرده اند : قبل از انجام هر کاری از میان خود رهبری را انتخاب نمایید سپس عمل کنید ...در زمان نبود و دسترسی به یک امام معصوم حکومت به دست فقیهی عالم و آگاه و متعهد که با

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصول اساسی اندیشه سیاسی  

پاورپوینت درمورد اصول اساسی اندیشه سیاسی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 15 اسلایداصول اساسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسامی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اندیشه سیاسی امام را می توان با توجه به سه محور 1)رئوس کلی2) مسائل داخلی 3) مسائل خارجی و بین المللی توضیح داد. 1)رئوس کلی جامعیت و کارآمدی دین اسلام پیوند دین ومعنویت با سیاست وحکومتاندیشه سیاسی اسلام و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصول اساسی اندیشه سیاسی  

پاورپوینت درمورد اصول اساسی اندیشه سیاسی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 15 اسلایداصول اساسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسامی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اندیشه سیاسی امام را می توان با توجه به سه محور 1)رئوس کلی2) مسائل داخلی 3) مسائل خارجی و بین المللی توضیح داد. 1)رئوس کلی جامعیت و کارآمدی دین اسلام پیوند دین ومعنویت با سیاست وحکومتاندیشه سیاسی اسلام و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصول اساسی اندیشه سیاسی  

پاورپوینت درمورد اصول اساسی اندیشه سیاسی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 15 اسلایداصول اساسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسامی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اندیشه سیاسی امام را می توان با توجه به سه محور 1)رئوس کلی2) مسائل داخلی 3) مسائل خارجی و بین المللی توضیح داد. 1)رئوس کلی جامعیت و کارآمدی دین اسلام پیوند دین ومعنویت با سیاست وحکومتاندیشه سیاسی اسلام و

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد اصول اساسی اندیشه سیاسی  

پاورپوینت درمورد اصول اساسی اندیشه سیاسی


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 15 اسلایداصول اساسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب اسامی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) اندیشه سیاسی امام را می توان با توجه به سه محور 1)رئوس کلی2) مسائل داخلی 3) مسائل خارجی و بین المللی توضیح داد. 1)رئوس کلی جامعیت و کارآمدی دین اسلام پیوند دین ومعنویت با سیاست وحکومتاندیشه سیاسی اسلام و

ادامه مطلب  

صلح حديبيه حج و ولايت  

صلح حدیبیه حج و ولايت


مقاله با موضوع صلح حدیبیه – حج و ولايت در قالب یک فایل ورد 26 صفحه ای آماده چاپ و ارائهعناوین مهم :صلح حدیبیهپیشینهعزم مسلمانان برای انجام حجتعداد مسلمانانمُحرم شدن مسلمانانورود به منطقه حدیبیهنمایندگان محمد در بین قریشمفاد صلح‌نامه حدیبیهاسارت تعدادی از قریشیانفرستادن نماینده به نزد قریشقرارداد صلحمخالفت بعضی از صحابهبازگشت به مدینهنقض صلح نامه از سوی قریشبرکات صلح حدیبیهحج و ولايت امامان شیعه و

ادامه مطلب  

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی دهم تجربی  

مجموعه 200 نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی دهم تجربی


مجموعه 200 نمونه سوال از فصل پنجم کتاب ریاضی دهم تجربیتوضیحات:مجموعه نمونه سوالات فصل 5 کتاب ریاضی پایه دهم ، بصورت تایپ شده و در قالب فایل pdf شامل 200 سوال از کتاب ریاضی پایه دهم ویژه دانش آموزان رشته تجربی همراه با پاسخ کاملا تشریحی و این فایل شامل 200 سوال از کتاب ریاضی سال دهم ویژه دانش آموزان تجربی می باشد که همراه با پاسخ تشریحی آنها به منظور یادگیری بهتر دانش آموزان ارائه می گ

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1